Så säljer du genom Metropol

Av det klubbade beloppet avgår försäljningsprovision med 15 % samt 60 kr per post inklusive moms, med fri provision på belopp över 50 000 kr. Den totala avgiften per post är alltid lägst 250 kr, dock erhåller du alltid minst 50 kr i vinst per såld auktionspost. Skulle posten inte bli såld betalar du ingenting och om startpriset var minst 200 kr tas den helt kostnadsfritt med på en ny auktion, med ett lägre startpris. Du kan även hämta tillbaka osålda föremål inom den givna tidsramen helt utan kostnad.