Så säljer du genom Metropol

Inom cirka 21 dagar efter auktionen sätter vi in nettot av försäljningen på ditt konto.