Så säljer du genom Metropol

Inom 15 dagar efter auktionen sätter vi in nettot av försäljningen på ditt konto.