bakg

  • 487137 Sabel
    för kavallerimanskap, E Svalling, Eskilstuna, numr..//
  • 487138 Sabel
    för kavallerimanskap, E Svalling, Eskilstuna, numr..//
  • 549072 Sabel
    för Rysk Officer M 1909 med Nikolai II emblem, Mär..//