bakg

  • 571529 Byst
    2 st, Hjalmar Branting, Viktor Rydberg, trä. Höjd:..//
  • 577902 Byst
    Alabaster, Fritz Kochendörfer. Höjd: 16 cm
  • 561298 Byst
    bemålad terracotta, etiketterad Lille 1882. Höjd: 45