bakg

  • 549956 Vas
    + skål+ askkopp, tenn, bland annat Antonsson. Höjd..//