Försäljningsvillkor

8.1 Utbetalning till Säljaren görs tidigast 21 kalenderdagar efter auktionens slut under förutsättning att betalning erhållits från köparen samt under förutsättning att reklamation eller annan anmälan inte skett.

8.2 Om en köpare ej betalar inropade auktionsposter inom föreskriven tid har Metropol rätt att häva köpet och ta med auktionsposten till ny försäljning vid närmast lämpliga auktionstillfälle i enlighet med ursprungliga försäljningsvillkor. Säljarens krav på skadestånd enligt köplag eller konsumentköplag på köparen i dröjsmål bortfaller därmed. Metropol har ingen skyldighet att vidta åtgärder mot köparen med mindre särskild överenskommelse träffats därom med Säljaren.

8.3 Om Säljaren har förfallen skuld hos Metropol äger Metropol rätt att kvitta sådan skuld före eventuell utbetalning till Säljaren. Om köparen har förfallen skuld hos Metropol äger också Metropol rätt att kvitta sådan skuld till Metropol mot Metropols fordran mot köparen före det att betalning görs till Säljaren under förutsättning att denna köparens skuld uppkommit vid samma auktionstillfälle eller beträffande samma auktionsgods som Säljarens egen fordran på ersättning avser.

8.4 Vid felaktig eller ofullständig kontouppgift från Säljaren sker utbetalning via utbetalningsavi mot särskild avgift.

8.5 Den försäljning som sker via Metropol omfattas av ångerrätt enligt lagen (2005:59) om distansavtal. Om köparen utnyttjar sin ångerrätt förbehåller sig Metropol rätten att utan föregående meddelande till Säljaren ta med auktionsposten till ny försäljning vid närmast lämpliga auktionstillfälle i enlighet med ursprungliga försäljningsvillkor, varpå Metropol inte bär något ekonomiskt ansvar för förändringar av föremålets slutpris gentemot Säljaren vid omförsäljningen. Om köparen utnyttjar sin ångerrätt förbehåller sig Metropol även rätten att återkräva eventuell utbetald ersättning från Säljaren.
Ladda ner broschyr