Försäljningsvillkor

9.1 Osåld auktionspost, som ej avhämtats av Säljaren inom två dagar från auktionstillfället, med bevak-ning överstigande 300 konor omsättes automatiskt till försäljning vid nästkommande auktionsdag. Därvid äger Metropol företaga ändringar i bevakningspris och utropspris.

9.2 Osåld auktionspost, med ett bevakningspris som inte överstiger 300 kronor, sätts automatiskt om till försäljning vid nästkommande auktionsdag på auktion med bevakningspriset 100 kr.

9.3 En osåld auktionspost, med ett bevakningspris om 100 kronor, kasseras och bortforslas. Samma förhållande skall gälla sådana auktionsposter som omsatts men därefter ej avhämtats.

9.4 Metropol tar ej ansvar för auktionsposter som ej avhämtats inom föreskriven tid.
Ladda ner broschyr