Försäljningsvillkor

10.1 Skulle försåld vara reklameras äger Metropol rätt att pröva och avgöra frågan om den brist eller det fel, som påstås genom reklamationen. Om Metropol gentemot köparen blir ansvarig för fel eller brist i försåld vara, har Metropol rätt att kräva ersättning av Säljaren motsvarande den ersättning och de kostnader Metropol kan komma att utge alternativt förpliktas utge till köparen i anledning av bristen/felet. Säljaren är införstådd med de ”Allmänna villkor” som Metropol tillämpar gentemot köpare vid auktionen.

10.2 Skulle köparen frånvinnas den på auktion försålda varan enligt lagen (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre § 3 skall Säljaren erlägga full ersättning till köparen, eller till Metropol om bolaget trätt i köparens ställe, för den sålunda uppkomna förlusten.

10.3 Om en auktionspost av köparen reklameras inom två år från auktionen och om reklamationen faller under Konsumentköplagens regler, är Säljaren skyldig att återbetala till Metropol det som återbetalats till köparen.
Ladda ner broschyr