Försäljningsvillkor

11.1 Personuppgifter som lämnats vid kontakt med Metropol inom ramen för ett kund-/avtalsförhållande behandlas såväl manuellt som med datorteknik för fullgörelse av auktionsverksamheten inom Metropol samt förpliktelser enligt lag. Metropol lyder under bestämmelserna i den svenska personuppgiftslagen (1998:204). Personuppgifterna kan även komma att behandlas för marknads- och kundanalyser och statistik samt för marknadsföringsändamål, såsom riktad reklam, administrativa meddelanden, nyhetsbrev med mera. Dessutom kan Säljarens personuppgifter användas för fakturering och för att skicka viktig information till Säljaren, t.ex. avseende förändring av avgifter eller uppdatering försäljningsvillkor. Personuppgifterna kan komma att uppdateras och kompletteras genom inhämtning av uppgifter från privata och offentliga register. Den som inte vill att dennes personuppgifter ska behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring eller önskar få information om eller begära rättelse av sina personuppgifter som behandlas av Metropol ska skicka in en skriftlig begäran om detta till Metropol.
Ladda ner broschyr