Försäljningsvillkor

4.1 Vid försäljning utgår för varje auktionspost en avgift om 15% inkl. moms av det klubbade beloppet samt en slagavgift om 60 kronor inkl. moms. Lägsta avgift är 250 kronor, inkl. moms. Säljaren erhåller dock alltid minst 50 kronor per försåld auktionspost.

4.2 Avgift för skriftlig preliminär redogörelse för auktionsresultatet per post efter auktion är 20 kr per tillfälle. Säljaren äger rätt att begära rapport via e-post och undgår då avgiften.
Ladda ner broschyr