Försäljningsvillkor

3.1 Metropol har full och oinskränkt rätt att bestämma hur föremål skall beskrivas samt om föremål skall avbildas i tryckt katalog eller på Internet.

3.2 Alla fotografier och avbildningar är Metropols egendom och Metropol äger rätt att, utan särskild ersättning, använda dessa för ändamål som ej har samband med försäljningen.
Ladda ner broschyr