Denna webbplats använder cookies. Vi använder egna cookies och cookies från tredje part för bästa upplevelse, optimering av innehållet och allmän statistik. Genom att klicka på ‘Acceptera alla’ accepterar du att cookies används på detta sätt. Läs mer.

Försäljningsvillkor

12.1 Metropol är befriat från påföljd vid underlåtenhet att fullgöra sina förpliktelser enligt detta avtal om underlåtelsen har sin grund i omständigheter av sådant slag att Metropol inte kan råda över dem och de normalt sett får anses utgöra hinder, så som elavbrott, brand, stöld, vattenskada eller annan liknande omständighet.
Ladda ner broschyr