Försäljningsvillkor

5.1 Metropol har förvaringsansvar för en auktionspost. Vid totalskada eller förlust betraktas auktionsposten som såld till bevakningspriset och ersättning lämnas med avdrag för Metropols avgifter.

5.2 Metropol kan ej hållas ansvarigt för skador på tavelglas och ramar eller för naturliga förändringar i levande material såsom blekning av papper och sprickbildningar i trä eller slitage i samband med visning.

5.3 Metropol är inte skyldigt att ersätta Säljaren för någon skada överstigande försäkringsvärdet för inlämnat föremål enligt punkt 5.1 ovan.

5.4 Metropols ansvar för inlämnade föremål är begränsat till vad som anges i dessa villkor.
Ladda ner broschyr