Försäljningsvillkor

7.1 Säljare är skyldig att omgående efter ett auktionstillfälle ta del av auktionsresultatet. Detta finns anslaget i auktionslokalen och på www.metropol.se.

7.2 Efter auktionen erhåller Säljaren en skriftlig preliminär redogörelse för auktionsresultatet. För avgift, se 4.2.
Ladda ner broschyr