Så köper du genom Metropol

På det klubbade beloppet tillkommer 23% i köparprovision plus en klubbavgift på 100 kr. Moms ingår i avgifterna.

Om du inte hämtar föremålen du ropat in under föreskriven tid, utgår förseningsavgift med 80 kr per auktionspost och påbörjad försenad dag.

På vissa auktionsposter utgår enligt lag en särskild konstnärsavgift, så kallad Följerätt (tidigare Droit de suite), om 5% när beloppet överstiger 2 500 kr (år 2022). Poster som berörs är utmärkta med (F).

Följerätten garanterar att upphovsmannen eller dennes arvingar får ersättning vid försäljning av deras konstverk och vissa brukskonstverk. Rätten gäller under konstnärens livstid och därefter i ytterligare 70 år. Läs mer om följerätten på bus.se.
Ladda ner broschyr