Denna webbplats använder cookies. Vi använder egna cookies och cookies från tredje part för bästa upplevelse, optimering av innehållet och allmän statistik. Genom att klicka på ‘Acceptera alla’ accepterar du att cookies används på detta sätt. Läs mer.

Personuppgiftspolicy

När du registrerar dig som kund eller på annat sätt använder våra tjänster lagrar och hanterar vi personuppgifter om dig.

Vår policy utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi arbetar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och vi strävar alltid efter
att använda de minst integritets-
känsliga uppgifterna.

Personuppgifter som hanteras är namn- och adressuppgifter, personnummer samt e-post och vid behov bankuppgifter. Uppgifterna används för att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig.


Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Du kan när som helst avregistrera dig från sådan kommunikation. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.

Genom att vända dig till vårt personuppgiftsombud kan du när som helst begära ut de uppgifter vi lagrat om dig.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer
då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra
skyldigheter enligt avtal eller lag.
Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

Ansvarig för behandlingen är Auktionshuset Metropol AB,
Sveavägen 116, 113 50 Stockholm, telefon: 08-6734880

Metropol har ett personuppgiftsombud med uppgift att se till att personuppgifter behandlas på ett lagligt och korrekt sätt samt i
enlighet med god sed. Personuppgiftsombudet nås på telefon
08-673 48 80 eller mail personuppgiftsombud@metropol.se
Ladda ner broschyr