Så köper du genom Metropol

När du bjuder på webben kan du välja att lägga mer än ”lägsta möjliga bud just nu”, det kallas för ett maxbud och syns inte utåt. Då får du det lägsta möjliga ledarbudet genom att systemet automatiskt bjuder över gamla och nya budgivare med minsta möjliga budsteg, upp till nivån för ditt maxbud. Om det finns ett högre maxbud än ditt kommer det bjuda över dig. När du lagt ett maxbud ser du direkt vilket ditt synliga bud blir, eller om du genast blivit överbjuden av ett befintligt maxbud. Notera att det alltid är auktionspostens lägst möjliga bud som klubbas, inte ditt maxbud – även om det är högre.
Ladda ner broschyr