Så köper du genom Metropol

Du måste själv kontrollera om du ropat in en vara. Resultatet finns tillgängligt på vår hemsida efter auktionen och i kundtjänst. Inropade auktionsposter måste vara betalade och avhämtade senast onsdagen efter auktionen. Eftersom vi har begränsade möjligheter att förvara föremål under visningsperioderna upphör vårt förvaringsansvar efter det. Ej avhämtade föremål kan därför komma att skadas, och står hos oss på köparens risk. En förseningsavgift om 40 kr tillkommer också per auktionspost och påbörjad försenad dag. Är godset skrymmande kan det dessutom behöva magasineras på köparens bekostnad.

Ladda ner broschyr