Om hemsidan

Behandling av personuppgifter
Personuppgiftslagen (PuL) gäller Personuppgiftslagen (PuL) gäller från 2001-10-01 fullt ut i Sverige.

Denna information är en beskrivning av hur Metropol Auktioner behandlar personuppgifter. Personuppgifter som lämnas i exempelvis kundansökningar och försäljningsuppdrag behandlas av oss för att fullgöra ingångna avtal samt för vidtagande av åtgärder som begärts innan och efter avtal träffats.

Personuppgifterna kan även användas för marknadsföringsändamål och utgör underlag för marknads- och kundanalyser.

Om Du önskar få information om vilka personuppgifter om dig som Metropol behandlar kan du inkomma med en skriftlig, egenhändigt undertecknad begäran härom ställd till:

Metropol Auktioner
PuL
Sveavägen 116
113 50 Stockholm

Du kan till samma adress anmäla om du inte vill att dina uppgifter skall behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring. Begäran om rättelse av personuppgift kan göras till samma adress.
Ladda ner broschyr